Teknoloji

Sosyal Medyanın Z Kuşağının Ruh Sağlığını Nasıl Olumsuz Etkilediğini Gösteren Bilimsel Çalışmalar Yayınlandı

Yeni bir araştırma, sosyal medya platformlarında kendilerini daha özgün olarak algılayan üniversite öğrencilerinin zihinsel sağlık açısından daha iyi sonuçlara sahip olma eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı. İnsan Davranışında BilgisayarlarDergide yayınlanan araştırma, kişinin çevrimiçi özgünlük duygusunun, dijital çağda manevi refahın değerli bir belirleyicisi olduğunu vurguluyor.

Kaynak:https://www.psypost.org/2024/01/gen-z…

Instagram, Twitter ve Facebook çağında, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisi, özellikle genç yetişkinler arasında artan bir endişe konusu haline geldi.

Önceki arama; Özgünlük, kişinin kendini özgün hissetme derecesi ile genel refahı arasında bir ilişki kurmuştur. Ancak sosyal medyanın bu özgünlük duygusunu şekillendirmedeki benzersiz rolü şimdiye kadar tam olarak araştırılmamıştır.

Araştırmadaki bu boşluk, genç yetişkinlerin, özellikle de üniversite öğrencilerinin en aktif sosyal medya kullanıcıları arasında olduğu dikkate alındığında özellikle değerlidir.

Çevrimiçi öz algıların zihinsel sağlığı nasıl etkilediğini anlamak, dijital etkileşimin her yerde olduğu bir dünyada daha etkili zihinsel sağlık stratejileri ve müdahaleleri geliştirmek için çok değerlidir.

Çalışmanın yazarı Emerson College’da yardımcı doçent olan Cameron J. Bunker şunları söylüyor:

‘Araştırma ilgi alanlarım sosyal medya kullanımı ile insanların kendilerini nasıl algıladıkları arasındaki ilişkiye odaklanıyor. İnsanlar sürekli olarak çevrimdışı ve sosyal medya bağlamları arasında hareket ettiğinden, bu alanlardaki değişen normlara, değerlere ve topluluklara bağlı olarak farklı düşünebilir, hissedebilir ve davranabilirler.

“Önemli bir soru, insanların çevrimiçi olarak ifade ettikleri benliklerin (çevrimdışı olarak ifade edilenlerden oldukça farklı olabilir) onlar için yararlı olup olmadığıdır. Bu soru benim için teorik olarak ilginç. Aynı zamanda bir kişinin sosyal ve psikolojik refahı üzerinde pratik sonuçları da var. giderek dijitalleşen bir dünya.” orada.”

Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki büyük bir üniversiteden 197 üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcıların tamamı aktif sosyal medya kullanıcısıydı ve 18 yaşın üzerindeydi. Bu demografik küme, sosyal medyayla olan yüksek etkileşimleri nedeniyle seçildi ve bu da onları çevrimiçi etkileşimlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için ideal konular haline getiriyor.

Çalışma, boylamsal araştırmalar kullanılarak iki ay boyunca iki aşamada gerçekleştirildi. Bu anketler iki temel alanı ölçtü: algılanan özgünlük ve zihinsel sağlık.

Algılanan özgünlük, özgünlük, dış etkilere duyarlılık ve kendine yabancılaşma duyguları gibi maddeleri içeren Özgünlük Ölçeği’nin uyarlanmış bir versiyonu kullanılarak değerlendirildi. Öğrencilerin ruh sağlığı Depresyon Kaygı ve Gerginlik Ölçeği ve Olumlu Ruh Sağlığı Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bu ölçekler gerginlik, korku, depresyon ve genel olarak olumlu zihinsel refah seviyelerinin ölçülmesine yardımcı oldu.

Araştırmacılar, özgün öğrencilerin sosyal medyada nasıl hissettikleri ile zihinsel sağlıkları arasında anlamlı bir ilişki buldu. Özellikle, çalışmanın başında kendilerini bu platformlarda daha özgün olarak algılayan öğrenciler, iki ay sonra daha düşük gerilim düzeyleri ve genel zihinsel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu bildirdiler.

Bulguların özellikle ilgi çekici yönlerinden biri sosyal medyanın benzersiz rolüdür. Algılanan özgünlüğün hem çevrimiçi hem de çevrimdışı bağlamlardaki etkisi karşılaştırıldığında, yalnızca sosyal medyadaki özgünlüğün zihinsel sağlık sonuçlarının önemli bir yordayıcısı olduğu ortaya çıktı. Bu, sosyal medyanın genç yetişkinlerin ruh sağlığı üzerindeki belirgin ve güçlü etkisinin altını çiziyor.

PsyPost’a konuşan Bunker, “Kendilerini özgün olarak algılayan kişilerin zihinsel sağlıkları daha iyidir” dedi.

‘Ancak insanların kendilerini nasıl algıladıkları sosyal bağlamlara göre değişir. Özgün gençlerin (çoğunlukla Z Kuşağı üniversite öğrencileri) kendilerini sosyal medyada nasıl algıladıklarının, zihinsel sağlıkları açısından çevrimdışıyken kendilerini ne kadar özgün algıladıklarından daha değerli olabileceğini bulduk.’

Bilgisayarlar İnsan Davranışında yayınlanan ve 1.741 kişinin kesitsel analizini içeren başka bir çalışmada Bunker ve meslektaşları, Baby Boomers ve Z Kuşağının kendilerini sosyal medyada ve çevrimdışı olarak nasıl algılama eğiliminde olduklarını ortaya çıkardı.

Her iki kuşak da kişiliklerini benzer olarak algılarken, çevrimdışı ve sosyal medya bağlamlarında gerçek anlamda değillerken, Baby Boomers kuşağı kendilerini bu bağlamlarda Z kuşağına göre daha örnek olarak görüyordu.

Özellikle, Z kuşağı katılımcılarının çevrimiçi kişiliklerini çevrimdışı kişiliklerine göre daha açık, vicdanlı, dışa dönük ve duygusal açıdan istikrarlı olarak algılama olasılıkları Baby Boomers kuşağına göre daha yüksektir.

Ek olarak, Z Kuşağı için kendilerini sosyal medyada ve çevrimdışı ortamlarda akran olarak algılamak manevi yeterlilikle olumsuz bir şekilde bağlantılıydı. Bu, çevrimiçi ve çevrimdışı benliklerini birbirinden ayıran genç yetişkinlerin daha az depresyon ve daha yüksek yaşam doyumu yaşayabileceğini gösteriyor.

“Parçalara bir arada baktığınızda ilginç bir şey var: Sosyal medyada algılanan özgünlük, ancak çevrimdışı ve sosyal medya bağlamları arasında algılanan benzerlik değil, Z kuşağının daha iyi bir ruh sağlığına sahip olduğunu öngörüyor.”

‘Gençlerin sosyal medyada algıladıkları benliğin, gerçek veya olumlu zihinsel sağlığın göstergesi olarak algılanması için çevrimdışı olarak algıladıkları benliğe benzer olması gerekmiyor olabilir. Bu fikir, sosyal medyanın gençlerin çevrimdışı olarak ifade edemedikleri kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olabileceği yönünde bazı ilginç olasılıkların önünü açıyor.’

Ancak tüm araştırmalar gibi bu araştırmalar da bazı sınırlılıklar içermektedir.

Bunker, örneklerin ‘bağlamlar arasında tutarlı olan bireysel benlik duygusuna değer veren bir kültüre sahip olan’ Amerika Birleşik Devletleri’nde toplandığını belirtti. ‘Benliğin bağlama göre şekillenmesinin beklendiği diğer kültürlerde, sosyal medyadaki özgünlük ile zihinsel sağlık arasındaki denge daha karmaşık olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu